Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Deň obce 2019, Falunap 2019

Deň obce nám začal ekumenickou bohoslužhou za prítomnosti duchovných otcov, ktorým ďakujeme za hlásanie Božieho slova. Starosta obce Marek Balog udelil aj 3 Ceny Obce za rok 2018. Lukášovi Kucharčíkovi za záchranu ľudského života, Alžbete Ádamovej za reprezentáciu obce v kultúrnej činnosti a Beáte Bérešovej za reprezentáciu obce v umeleckej činnosti. Kultúrny program otvorili Nositelia tradícií Brehova a mládežnícky súbor Bazsarózsák,Hagyomáyörzö kézmüves foglalkozás gyerekeknek pokračovalo zoskupenie Mulatós mester hármas, Jožko Jožka, Csipkések, FS Žipovčan, Metro együttes a kultúrny program zakončilo vystúpenie Mafia Corner. Z celého srdca ďakujeme každému jednému vystupujúcemu, ktorí uroblili tento deň nezabudnuteľným. V úplnom poriadku prebehla večer aj tombola, v ktorej sme odovzdali až 31 cien. Po tombole už patril stage nášmu DJ, ktorý nám po celý čas až do noci zabezpečoval nielen kvalitný zvuk ale aj pódium a osvetlenie. Aj napriek čiastočnej nepriazni počasia na začiatku akcie, celá slávnosť prebehla v úžasnej atmosfére a už teraz sa na Vás všetkých tešíme znovu o rok. Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli finančne, alebo vecne darom do tomboly, firme Bamara s.r.o., ktorá nám aj tento rok postavila obrovský labyrint a každému jednému občanovi, ktorý sa podieľal na organizovaní celej slávnosti. ĎAKUJEME!Rendezvényünk nagyon jó hangulatban telt, mely elérve célját többet nyújtott a jelenlévőknek puszta szórakozásnál. Valódi értékeket szándékoztunk nyújtani a bennünket megtisztelő embereknek, mely nem más, mint a hagyományápolás, tiszteletadás kulturális értékeink előtt. Településünk első írásos említésének 710. évfordulója alkalmából szervezett közösségi rendezvényünkön a BGA Zrt. támogatásának köszönhetően hagyományőrző műsorokat is színpadra vihettünk. Fellépett többek között az Imregi Hagyományőrző Néptánc Együttes, a helyi Bazsarózsa Gyermek Néptánc Csoport, továbbá az Izsépi Néptánc Együttes, akik műsorukkal emelték rendezvényünk színvonalát, míg a Kárpátaljáról érkező Csipkés Népi Együttes élő népzenével és néptánccal szórakoztatta a közönséget. A nap folyamán a gyerekek hagyományőrző kézműves foglalkozáson vehettek részt. A Falunapi rendezvényünk keretében I. Hagyományőrző Imregi Fesztivál képekben:

Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019
Deň obce 2019, Falunap 2019

Zoznam galérií