Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 121)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/2020 vykonanie dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Zuzana Lukáčová
100 €
20/2020 celoplošné testovanie COVID 19 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Zuzana Hornyáková
100 €
19/2020 celoplošné testovanie COVID 19 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Zuzana Lukáčová
100 €
18/2020 poskytovanie vzdelávania Odb.: Obec Brehov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
17/2020 Detský svet Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: ENERCOM s.r.o
10104.96 €
16/2020 audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
450 €
15/2020 dodávka ovocia,zeleniny a zemiakov Odb.: Obec Brehov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o
0 €
14/2020 Brehov - intenzifikácia vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vsl. vodárenská spoločnosť
0 €
13/2020 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
12/2020 poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ v rámci národného projektu Praxou k zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
7424.09 €
11/2020 Mulčovač- Ramenový Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Marek Barát, PhD.
3500 €
10/2020 sprostredkovanie akcie Twenty Five Expres Party s Julom Viršíkom Odb.: 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o
Dod.: Obec Brehov
3000 €
9/2020 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov Odb.: Futbalový klub SLOVAN Brehov
Dod.: Obec Brehov
2500 €
08/2020 poskytnutie finančnej dotácie z RO Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500 €
7/2020 poskytnutie dotácie Odb.: PRO CULTURA IMREGH
Dod.: Obecný úrad Brehov
2000 €
6/2020 poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ v rámci národného projektu Cesta na trh práce 3- Opatrenie č.2 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
56355.12 €
5/2020 poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
22583.88 €
4/2020 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
65 €
3/2020 webová stránka Odb.: Obec Brehov
Dod.: Webex
144 €
2/2020 prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania verejného pohrebiska Odb.: Obec Brehov
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi, Brehov
36.53 €

Zmluvy 2015

Zmluvy 2011

(1909.87 kb)
(1255.64 kb)
(1184.22 kb)

Zmluvy 2012

(1251.19 kb)
(1256.19 kb)
(1909.87 kb)
(1595.97 kb)
(1229 kb)
(1238.82 kb)

Zmluvy 2013

Zmluvy 2014