Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 133)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8/2021 Rozmetadlo na umelé hnojivo Odb.: Obec Brehov
Dod.: Daniel Mako
200 €
7/2021 zabezpečenie odber, prepravy a ekologicky nezávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu Odb.: Obec Brehov
Dod.: FECUPRAL, spol. s r.o.
6/2021 odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brehov
Dod.: CONTAX EKOP, s.r.o.
15 €
5/2021 práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1500 €
4/2021 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: URBAN studio, s. r. o.
3000 €
3/2021 Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2/2021 prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: BAMARA, s.r.o.
Dod.: Obec Brehov
1048.7 €
KRHZ-KE-VO-633/2020 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.:
Dod.:
872/153/2020/IÚ vypožička projektovej dokumentácii ,, Brehov -intenzifikácia vodovodu,, Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
20/45/010/62 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20/45/012/90 aktivačná činnosť Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
21/2020 vykonanie dobrovoľníckej činnosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Zuzana Lukáčová
100 €
20/2020 celoplošné testovanie COVID 19 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Zuzana Hornyáková
100 €
19/2020 celoplošné testovanie COVID 19 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Zuzana Lukáčová
100 €
18/2020 poskytovanie vzdelávania Odb.: Obec Brehov
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
17/2020 Detský svet Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: ENERCOM s.r.o
10104.96 €
16/2020 audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy za rok 2020 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
450 €
15/2020 dodávka ovocia,zeleniny a zemiakov Odb.: Obec Brehov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o
0 €
14/2020 Brehov - intenzifikácia vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vsl. vodárenská spoločnosť
0 €
13/2020 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €

Zmluvy 2015

Zmluvy 2011

(1909.87 kb)
(1255.64 kb)
(1184.22 kb)

Zmluvy 2012

(1251.19 kb)
(1256.19 kb)
(1909.87 kb)
(1595.97 kb)
(1229 kb)
(1238.82 kb)

Zmluvy 2013

Zmluvy 2014