Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dodávka ovocia,zeleniny a zemiakov Odb.: Obec Brehov
Dod.: M.A.D.D. FRUIT s.r.o
0.00 €
Brehov - intenzifikácia vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vsl. vodárenská spoločnosť
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ v rámci národného projektu Praxou k zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
7424.09 €
Mulčovač- Ramenový Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Marek Barát, PhD.
3500.00 €
sprostredkovanie akcie Twenty Five Expres Party s Julom Viršíkom Odb.: 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o
Dod.: Obec Brehov
3000.00 €
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Brehov Odb.: Futbalový klub SLOVAN Brehov
Dod.: Obec Brehov
2500.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z RO Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: PRO CULTURA IMREGH
Dod.: Obecný úrad Brehov
2000.00 €
poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ v rámci národného projektu Cesta na trh práce 3- Opatrenie č.2 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
56355.12 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
22583.88 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
65.00 €
webová stránka Odb.: Obec Brehov
Dod.: Webex
144.00 €
prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania verejného pohrebiska Odb.: Obec Brehov
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Františka z Assisi, Brehov
36.53 €
odber BRO Odb.: Obec Brehov
Dod.: CONTAX EKOP, s.r.o.
15.00 €
Prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
2539.68 €
dohoda o skončení nájomnej zmluvy Odb.: Obec Brehov
Dod.: IS-LOM s.r.o. Maglovec
0.00 €
prenájom pozemkov Odb.: RESTA DAKON, s.r.o
Dod.: Obec Brehov
7469.44 €
Finančný dar,, podľa uznesenia č.26/2019 zo dňa 20.03.2019 Odb.: Pro traditio plus,n.o
Dod.: Obecný úrad Brehov
300.00 €
Revitalizácia verejného priestoru obce Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: UHRIN s.r.o
10817.17 €
ukončenie zmluvy č.41/2019 ku dňu 30.11.2019 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o
0.00 €
Poskytnutie dotácie ,, Detský svet Brehov " Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
8000.00 €
Prenájom pozemkov ,, miestny cintorín " Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
1.00 €
predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne do ŠJ Odb.: Obec Brehov
Dod.: FBR s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy za rok 2019 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
450.00 €
úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mgr. Zuzana Rokytová - NADA
0.00 €
rekonštrukcia interiéru materskej školy Odb.: Obec Brehov
Dod.: UHRIN s.r.o
10150.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Obec Brehov
Dod.: RESTA DAKON SK s.r.o
200.00 €
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany pre mandanta Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mgr. Zuzana Rokytová- NADA- Bezpečnostnotechnická služba
40.00 €
produkt PROFIT Odb.: Obec Brehov
Dod.: innogy Slovensko s.r.o
0.00 €
Brehov - intenzifikácia vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno- technického vybavenia DHZ, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO. Odb.: Obec Brehov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: PRO CULTURA IMREGH
Dod.: Obec Brehov
2000.00 €
spracovanie ososbných údajov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
poskytnutie služieb v oblasti triedeného zbeu Odb.: Obec Brehov
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
poskytnutie dotácie z RO Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
455.00 €
škôlka KOMENSKY Plus Odb.: Obec Brehov
Dod.: KOMENSKY, s.r.o
9.00 €
finančná dotácia Odb.: Rímskokatolícka cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
finančná dotácia Odb.: Kláštor Minoritov Brehov
Dod.: Obecný úrad Brehov
1000.00 €
zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Brehov
Dod.: FÚRA s.r.o
0.00 €
oder a zneškodňovanie BRKO Odb.: Obec Brehov
Dod.: CONTAX EKOP, s.r.o.
0.00 €
správa registratúry MŠ Odb.: Obec Brehov
Dod.: IFOsoft s.r.o
15.00 €
kombinovaná chladnička Odb.: Obec Brehov
Dod.: Marek Balog
238.00 €
osobný automobil Odb.: Obec Brehov
Dod.: Marek Balog
2000.00 €
18/45/054/271 Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
31400.16 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
18655.56 €
Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku Odb.: Obec Brehov
Dod.: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o
150.00 €
zámena pozemkov Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Brehov
Dod.: GEODETICA, s.r.o
0.00 €
predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
udelenie súhlasu Odb.: Obec Brehov
Dod.: SOZA
0.00 €
poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
9327.78 €
činnosť zodpovednej osoby Odb.: Obec Brehov
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
Poskytnutie dotácie z RO Odb.: Futbalový klub SLOVAN Brehov
Dod.: Obec Brehov
3000.00 €
Poskytnutie dotácie z RO Odb.: Kláštor Minoritov Brehov
Dod.: Obec Brehov
1000.00 €
Poskytnutie dotácie z RO Odb.: Rímskokatolícka cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: PRO CULTURA IMREGH
Dod.: Obec Brehov
2000.00 €
komplexné poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obec Brehov
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
600.00 €
podpora vytvorenia pr. miest ,,šanca na zamestnanie" Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
27205.92 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
zneškodˇovanie BRKO Odb.: Obec Brehov
Dod.: CONTAX EKOP, s.r.o.
0.00 €
osobné motorové vozidlo Odb.: Obec Brehov
Dod.: Marek Balog
0.00 €
programové vybavenie SPRAVA REGISTRATURY Odb.: Obec Brehov
Dod.: IFOsoft s.r.o
33.00 €
darovaný hmotný majetok Odb.: Obec Brehov
Dod.: Marek Balog
910.00 €
podpora vytvorenia prac. miest ,, Cesta na trh práce " Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
38934.00 €
podpora vytvorenia prac. miest ,, Praxou k zamestnanosti" Odb.: Obec Brehov
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
5844.11 €
Zateplenie kultúrneho domu obce Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: STAV MD s.r.o
98634.79 €
Stavebné úpravy kultúrneho domu obce Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: STAV MD s.r.o
148657.63 €
finančná dotácia Odb.: Rímskokatolícka cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
projektová dokumentáci ,, Kultúrny dom Brehov- Stavebné úpravy Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing.Ján Staš- Projekčno- Inžinierska kancelária
3000.00 €
projektová dokumentáci ,, Kultúrny dom Brehov- Zateplenie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing.Ján Staš- Projekčno- Inžinierska kancelária
2000.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: ALFA TRONIK
11305.92 €
praktické vyučovanie Odb.: Stredná odborná škola
Dod.: Obec Brehov
0.00 €
Predaj obecného majetku Odb.: Štefan Lobó
Dod.: Obec Brehov
2.00 €
Predaj mäsa Odb.: Obec Brehov
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
bezodplatný odber odpadu na zhodnotenie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Obec Zemplínske Jastrabie
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
poradenské služby Odb.: Obec Brehov
Dod.: JLM CONSULTING
2500.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev v Brehove
Dod.: Obec Brehov
500.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Folklórny súbor Brehov
Dod.: Obec Brehov
1000.00 €
Distribúcia pitnej vody pre obec Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
0.00 €
prenájom priestorov MŠ v Brehove Odb.: Súkromná základná umelecka škola
Dod.: Obec Brehov
0.00 €
dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
9100.00 €
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
195.00 €
Prevádzkovanie vodovodu Odb.: Obec Brehov
Dod.: AQUASPIŠ, s.r.o.
150.00 €
poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: Obecný futbalový klub SLOVAN Brehov
3000.00 €
Prdaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Odb.: Horňáková Oľga
Dod.: Obec Brehov
1.00 €
audit Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
Predaj pozemkov Odb.: František Mitera
Dod.: Obecný úrad Brehov
1.00 €
Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brehov
Dod.: CONTAX EKOP, s.r.o.
0.00 €
Odvoz a likvidácia fekálií Odb.: Obec Brehov
Dod.: Arpád Kačo
0.00 €
reklama Odb.: Obec Brehov
Dod.: Marián Danko - Zlatníctvo
0.00 €
Ku kúpnej zmluve č. 805/5/2015/ZTV uzavretý medzi zmluvnými stranami Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vsl. vodárenská spoločnosť
0.00 €
zabezpečenie nakladania s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Brehov
Dod.: INSA, s.r.o
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brehov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Licenčná zmluva Odb.: Obec Brehov
Dod.: GEODETICA, s.r.o
0.00 €
Zmluva o poskytnutí služby Odb.: Obec Brehov
Dod.: GEODETICA, s.r.o
0.00 €
Výpožička Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
0.00 €
Pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Brehov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Brehov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Brehov
Dod.: EUROVIA-Kameňolomy, s.r.o.
29248.00 €
Kamerový systém obce Odb.: Obec Brehov
Dod.: ALFA TRONIK
6250.00 €
Sanácia nezákonne uloženého odpadu - Obec Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: RUPE s.r.o
30787.29 €
predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Cimbaľák, s.r.o.
0.00 €
audit Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ing. Kobzoš Peter
400.00 €
organizácia činnosti folklórnej skupiny Odb.: Folklórny súbor Brehov
Dod.: Obecný úrad Brehov
100.00 €
Kamerový systém obce Brehov Odb.: Obec Brehov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Košice
5000.00 €
kúpna zmluva o distribúcii pitnej vody Odb.: Obec Brehov
Dod.: Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
0.00 €
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Odb.: Obec Brehov
Dod.: Obecný futbalový klub SLOVAN Brehov
3000.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie deti a mládeže Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mesto Trebišov
65.00 €
Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka a §30 a ods.4 písm.d zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení Odb.: Obec Brehov
Dod.: Mária Naďová
1.00 €

Zmluvy 2015

Zmluvy 2011

(1909.87 kb)
(1255.64 kb)
(1184.22 kb)

Zmluvy 2012

(1251.19 kb)
(1256.19 kb)
(1909.87 kb)
(1595.97 kb)
(1229 kb)
(1238.82 kb)

Zmluvy 2013

Zmluvy 2014