Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Vodovod


Vlastník verejného vodovodu: Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov

IČO: 00331376

Prevádzkovateľ verejného vodovodu: Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o,Rudňany č.433, 053 23 Rudňany

IČO: 51 883 902

Fakturácia :

Ing. Zuzana Lukáčová , tel: 056/6795239

Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa

(1495.48 kb)
(1042.1 kb)

Cena vody


Obec  Brehov ako vlastník verejného vodovodu nakupuje vodu od spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s za              tzv. ,, distribučnú " cenu. Maximálnu cenu vody schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vody (ÚRSO). Spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s v zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO pre rok 2017 účtuje obci Brehov cenu vody    0,9499 eur/m3 (s DPH).

Cena vody, ktorá je verejným vodovodom dodávaná konečným odberateľom v obci je určovaná uznesením obecného zastupiteľstva. Ani takto určená cena nesmie byť vyššia ako schváli ÚRSO. V zmysle príslušného rozhodnutia ÚRSO schválilo obci Brehov:

pre roky 2014-2016 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,5009 eur/ m3 (bez DPH).

pre roky 2017-2021 maximálnu cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0557 eur/m3 (bez DPH).

Rozbor vody