Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2019000041 Administratívny poplatok KOMENSKY, s.r.o
9.00 €
2019000040 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2019000039 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.68 €
2019000038 Splátka poistného Komunálna poisťovňa
311.60 €
2019000037 Trovy za právnu pomoc JUDr. Mária Sotolářová
790.49 €
2019000036 Správa registratúry IFOsoft s.r.o
10.80 €
2019000035 Zmesový komunálny odpad CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2019000034 Publikácie Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
22.20 €
2019000033 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
21.31 €
2019000032 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
35.90 €
2019000031 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
15.17 €
2019000030 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2019000029 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2019000028 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2019000027 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
2132.51 €
2019000026 Faktúra za tovar IKARO s.r.o.
1437.00 €
2019000025 Prevádzkovanie verejného vodovodu Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o
150.00 €
2019000024 Poplatky za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.38 €
2019000023 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
681.00 €
2019000022 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
220.00 €
2019000021 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
692.00 €
2019000020 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
245.77 €
2019000019 výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2019000018 COOP Jednota hygienické potreby COOP Jednota Nitra
54.57 €
2019000017 Alkohol tester Vlan ts. s.r.o
16.50 €
2019000016 Odmena za licenciu Slov. ochr. zväz autor
14.28 €
2019000015 Strávne lístky DOXX-Strav.lístkysro
1916.78 €
2019000014 Zvoz BRKO 12/2018 CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2019000013 Zmesový komunálny odpad REMKO Sirnik s.r.o
145.97 €
2019000012 Audítorske práce Ing. Kobzoš Peter
250.00 €
2019000011 Preprava osôb MŠ ARRIVA Michalovce,a.s.
170.00 €
2019000010 Nedoplatok zemného plynu innogy Slovensko s.r.o
118.40 €
2019000009 Záloha webstránky wbx, s. r. o.
144.00 €
2019000008 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2019000007 výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2019000006 Penalizačná faktúra Vsl. vodárenská spoločnosť
17.49 €
2019000005 Preplatok elektrina Východoslovenská energetika a.s.
146.84 €
2019000004 Preplatok elektrina Východoslovenská energetika a.s.
394.04 €
2019000003 Poplatky za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.38 €
2019000002 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2019000001 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
1493.04 €
2018000285 Vývoz veľkoobjemového kontajnera Združ. obcí Zemplín
136.60 €
2018000284 Faktúra za tovar SAMBER PLUS s.r.o
44.81 €
2018000283 Analýza H2O EL spol. s r. o.
151.56 €
2018000282 Prevádzkovanie verejného vodovodu Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o
150.00 €
2018000281 COOP Jednota nákup COOP Jednota Nitra
43.68 €
2018000280 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
131.53 €
2018000279 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
32.73 €
2018000278 Potraviny MŠ Malvína Kanócová BFMK
95.99 €
2018000277 Likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
85.18 €
2018000276 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000275 Zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2018000274 Popruh DANER, s.r.o.
39.60 €
2018000273 Pomôcky MŠ Slovenská pošta a.s
22.00 €
2018000272 Likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
27.74 €
2018000271 Zhodnocovanie odpadov Združ. obcí Zemplín
24.57 €
2018000270 Faktúra za tovar DRAWBRIDGE s. r. o.
388.85 €
2018000269 Elektrina Tomáš Semanko
227.80 €
2018000268 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1653.88 €
2018000267 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
16.27 €
2018000266 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
37.92 €
2018000265 Poplatky za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.59 €
2018000264 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000263 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000262 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000261 Prevádzkovanie verejného vodovodu Aquaspiš-vodné hospodárstvo s.r.o
150.00 €
2018000260 Spracovanie dok. POH 2016-2020 ASEKO-Ing. Alena Suchá
180.00 €
2018000259 Obecné noviny INPROST, spol. s. r. o.
88.40 €
2018000258 výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000257 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000256 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
142.04 €
2018000255 Faktúra za tovar COOP Jednota Nitra
52.94 €
2018000254 Faktúra za tovar SAMBER PLUS s.r.o
40.34 €
2018000253 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.68 €
2018000252 Pomôcky MŠ Martian Medlen- Juris Dat
16.70 €
2018000251 Fa na opravu vodovodu KOVO MIX
532.93 €
2018000250 Fa za Toner OKI IKARO s.r.o.
78.00 €
2018000249 Fa za príručku Miestna samospráva III Asociácia vzdelávania samosprávy
126.80 €
2018000248 Fa ročná licencia KEO WIN KEO, s.r.o.
254.28 €
2018000247 Fa za ročný prístup Verej,správa SR Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
117.00 €
2018000246 Fa otáčkomer traktor AGROPULS
125.00 €
2018000245 Fa za analýzu vôd EL spol. s r. o.
142.26 €
2018000244 Fa správa registratúry SECOMP s.r.o.
58.16 €
2018000232 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
246.00 €
2018000243 Fa za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.38 €
2018000242 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
162.38 €
2018000241 Fa zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000240 Fa za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1904.82 €
2018000239 Fa za nákup Malvína Kanócová BFMK
28.08 €
2018000238 Fa nákup pre MŠ Malvína Kanócová BFMK
201.41 €
2018000237 Fa za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000236 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000235 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000234 Fa služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000233 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
759.00 €
2018000231 Fa za ozvučenie podujatia BARILA s.r.o.
100.00 €
2018000230 Fa za ozvučenie podujatia BARILA s.r.o.
100.00 €
2018000229 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
21.68 €
2018000228 COOP Jednota nákup COOP Jednota Nitra
35.45 €
2018000227 Fa za odbornú pomoc AQUASPIŠ, s.r.o.
150.00 €
2018000226 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
0.84 €
2018000225 Fa vyšívanie reklamných predmetov Radoslav Bubeňko - BUTEX
336.00 €
2018000224 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
13.75 €
2018000223 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
16.45 €
2018000222 Fa mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
31.96 €
2018000221 Fa za pukance a doplnkový tovar CORNiCO Company.s.r.o.
111.00 €
2018000220 Fa za ozvučenie a projekcia PROMOAUDIO s.r.o
200.00 €
2018000219 Fa za služby obce DATATRADE spol.s.r.o.
58.56 €
2018000218 Povinné zmluvné poistenie BSS PS Allianz, a. s.
46.44 €
2018000217 Povinné zmluvné poistenie ZETOR Allianz, a. s.
74.22 €
2018000216 Fa za revíznu prehliadku kotla Termos
87.00 €
2018000215 Fa za prepravu osôb ARRIVA Michalovce,a.s.
100.00 €
2018000214 Zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000213 Nákup pre MŠ Malvína Kanócová BFMK
49.76 €
2018000212 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
146.41 €
2018000211 Penalizačná faktúra Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
28.59 €
2018000210 Fa penová pohovka do MŠ Maquita s.r.o.
101.90 €
2018000209 Fa za telekomunikačné služby Slovak Telecom
48.72 €
2018000208 Fa súčiastky pre obecný traktor AGROPULS
120.85 €
2018000207 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
35.67 €
2018000206 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
10.07 €
2018000205 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
49.93 €
2018000204 Fa za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2043.37 €
2018000203 Fa internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000202 Faktúra za vlajky LIM PO, s.r.o.
58.60 €
2018000201 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.68 €
2018000200 Fa za pomôcky pre MŠ ŠEVT, a.s.
41.82 €
2018000199 COOP Jednota hygienické potreby COOP Jednota Nitra
52.83 €
2018000198 Fa za tovar PROTEXT
103.74 €
2018000197 Fa za pracovné pomôcky Ing. Michal TIMKO REMPO
58.00 €
2018000196 Fa za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000195 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
209.70 €
2018000194 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000193 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000192 Fa za poradenské služby september Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000191 Faktúra za právne služby JUDr. Tomáš Jánosík
200.00 €
2018000190 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2018000189 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
112.07 €
2018000188 Fa za kúrenárske práce MŠ Termos
1742.96 €
2018000187 Fa kontrola a čistenie komínov MŠ Kominárstvo - Kostovčík Ľubomír
37.00 €
2018000186 Faktúra za toner OKI IKARO s.r.o.
39.00 €
2018000185 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
130.44 €
2018000184 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2880.48 €
2018000183 Fa za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.38 €
2018000182 Poradenské služby august Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000181 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000180 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000179 výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000178 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000177 COOP Jednota hyg.potreby COOP Jednota Nitra
34.74 €
2018000176 Fa za autorskú odmenu Slov. ochr. zväz autor
80.40 €
2018000175 Fa kancelárske potreby PROTEXT
230.04 €
2018000174 Fa stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
1534.38 €
2018000173 Fa za ozvučenie Deň obce PROMOAUDIO s.r.o
1500.00 €
2018000172 Fa za zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
175.69 €
2018000171 Fa za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.38 €
2018000170 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000169 Fa za zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2018000168 Fa služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
21018000167 Fa za toaletné kabíny TOI TOI &DIXI
156.00 €
2018000166 Fa za tovar farby Ing. Michal TIMKO REMPO
348.23 €
2018000165 Fa za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2103.44 €
2018000164 Fa servis kosačky DANER, s.r.o.
169.80 €
2018000163 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
759.00 €
2018000162 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
246.00 €
2018000161 Fa za prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000160 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000159 Fa za poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000158 Fa za výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000157 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
84.82 €
2018000156 Fa za analýzu vody EL spol. s r. o.
43.86 €
2018000155 Fa za analýzu vody EL spol. s r. o.
116.10 €
2018000154 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
121.65 €
2018000153 COOP Jednota nákup COOP Jednota Nitra
64.19 €
2018000152 Nafukovacie detské atrakcie Veronika Farbárová
250.00 €
2018000151 Fa BRKO 6/2018 CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000150 Fa za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000149 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000148 Fa verejný vodovod paušál jún 2018 AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000147 Fa za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2447.39 €
2018000146 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom
48.38 €
2018000145 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000144 Fa za prepravu osôb ARRIVA Michalovce,a.s.
260.00 €
2018000143 Fa osobný udaj osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000142 Pracovné pomôcky pre MŠ Marek Byrtus
116.55 €
2018000141 Fa materiál elektrické zástrčky,zásuvky AGROPULS
84.72 €
2018000140 Fa kosačky servis DANER, s.r.o.
186.39 €
2018000139 Fa za nákup COOP Jednota Nitra
84.85 €
2018000138 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
127.78 €
2018000137 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000136 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
22.24 €
2018000135 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
33.68 €
2018000134 Fa nákup MŠ COOP Jednota Nitra
229.88 €
2018000133 Fa na toner IKARO s.r.o.
65.74 €
2018000132 Fa za nákup farieb Ing. Michal TIMKO REMPO
88.45 €
2018000131 Predplatné časopisov pre MŠ Slovenská pošta a.s
0.00 €
2018000130 výkon zodpovednej osoby GDPR osobnyudaj.sk,s.r.o
36.00 €
2018000129 Zvoz BRKO 5/2018 CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000128 Prenájom výzdoba na MDD Maija Leškaničová
160.00 €
2018000127 Zmesový komunálny odpad úložné Združ. obcí Zemplín
115.00 €
2018000126 Ozvučenie podujatia ihrisko MDD PROMOAUDIO s.r.o
150.00 €
2018000125 Nafukovacie atrakcie - prenájom DD Jozef Bitto SLOV - KOR
1400.00 €
2018000124 Telekom poplatky Slovak Telecom
48.38 €
2018000123 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000122 Obecné noviny INPROST, spol. s. r. o.
20.80 €
2018000121 Materiál kosačky DANER, s.r.o.
103.32 €
2018000120 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2632.45 €
2018000119 Faktúra za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000118 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
228.93 €
2018000105 Kancelárske potreby PROTEXT
110.62 €
2018000101 Audítorske práce Ing. Kobzoš Peter
150.00 €
2018000117 Prevádzka verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000116 COOP Jednota hyg.potreby COOP Jednota Nitra
70.05 €
2018000115 Kancelárske potreby- tlačiareň IKARO s.r.o.
892.00 €
2018000114 Pomôcky MŠ INFRA SLOVAKIA s.r.o
20.69 €
2018000113 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000112 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
30.27 €
2018000110 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
14.21 €
2018000109 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000108 Preprava osôb MŠ Jaroslav Pinkovský
72.40 €
2018000107 MŠ pracovný materiál INFRA SLOVAKIA s.r.o
16.89 €
2018000106 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
107.01 €
2018000104 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2018000103 Fa za ozvučenie podujatia PROMOAUDIO s.r.o
100.00 €
2018000102 Fa náplň tlačiareň Grapa Medla s.r.o.
25.10 €
2018000100 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2018000099 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
12.46 €
2018000098 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
23.83 €
2018000097 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
200.03 €
2018000096 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.92 €
2018000095 Faktúra náhradné diely traktor AGROPULS
25.20 €
2018000094 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
1671.32 €
2018000093 Faktúra náhradné diely kosačky DANER, s.r.o.
437.02 €
2018000092 Faktúra za telekomunikačné služby Slov. telekom.
48.97 €
2018000091 Faktúra za farby Ing. Michal TIMKO REMPO
95.39 €
2018000090 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000089 Fa internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000088 Faktúra za odborné poradenstvo Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000087 Faktúra za služby GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000086 Faktúra za geodetické práce GEOTEAM M.Z.s.r.o
1800.00 €
2018000085 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
34.89 €
2018000084 Faktúra za energie Východoslovenská energetika a.s.
759.00 €
2018000083 Faktúra za energie Východoslovenská energetika a.s.
246.00 €
2018000082 Faktúra za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000081 Pracovné pomôcky pre MOS SAMBER PLUS s.r.o
71.04 €
2018000080 COOP Jednota nákup COOP Jednota Nitra
79.93 €
2018000079 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
124.58 €
2018000078 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000077 Faktúra za knihu MŠ RELIA,s.r.o
9.90 €
12018000076 Fakturovanie za analýzu vody EL spol. s r. o.
667.20 €
2018000075 Čistenie kanalizácie- OCU Czaboczky Ján
123.50 €
2018000074 Čistenie kanalizácie MŠ Czaboczky Ján
119.61 €
2018000073 Analýza H2O EL spol. s r. o.
107.22 €
2018000072 Analýza H2O EL spol. s r. o.
61.14 €
2018000071 Faktúra za služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000070 Poplatky za telekomunikačné služby Slov. telekom.
49.46 €
2018000069 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000068 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
137.89 €
2018000067 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1319.62 €
2018000066 Faktúra za servis IKARO s.r.o.
210.00 €
2018000065 Faktúra za poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000064 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
117.13 €
2018000063 Faktúra za náhradne diely AGROPULS
224.22 €
2018000062 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000061 Pracovné pomôcky pre MOS SAMBER PLUS s.r.o
63.14 €
2018000060 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
68.08 €
2018000059 Inštalačné prace - PC SECOMP s.r.o.
18.65 €
2018000058 Faktúra za údržbu kopírky IKARO s.r.o.
60.00 €
2018000057 Faktúra za vodné a stočné AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000056 Poplatok za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000055 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
52.42 €
2018000054 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
12.14 €
2018000053 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
208.50 €
2018000052 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
35.45 €
2018000051 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
1488.20 €
2018000050 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000049 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000048 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000047 Kancelárske potreby PROTEXT
223.87 €
2018000046 Poplatok za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
122.90 €
2018000045 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000044 Mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000043 Materiál na údržbu KOVO MIX
578.99 €
2018000042 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000041 Faktúra za poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2018000040 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.56 €
2018000039 Hygienické potreby COOP Jednota Nitra
40.60 €
2018000038 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
131.91 €
2018000037 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
112.85 €
2018000036 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
135.46 €
2018000035 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2018000034 Faktúra za vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
1396.44 €
2018000033 Faktúra za servis IKARO s.r.o.
85.00 €
2018000032 Faktúra za kontrolu a opravu hasiacich pristrojov PYROKA, s.r.o.
118.60 €
2018000031 Faktúra za stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
1534.38 €
2018000030 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2018000029 Úhrada poistného Komunálna poisťovňa
311.60 €
2018000028 Členské známky DPO SR Územná organizácia DPO SR
42.00 €
2018000027 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.56 €
2018000026 Mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
15.15 €
2018000025 Poplatok za mäso pre MŠ Cimbaľák, s.r.o.
37.88 €
2018000024 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
759.00 €
2018000023 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
246.00 €
2018000022 Poplatok za zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
413.10 €
2018000021 COOP Jednota potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
179.78 €
2018000020 Čistenie kanalizácie Czaboczky Ján
198.11 €
2018000019 Mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.92 €
2018000018 Faktura COOP JEDNOTA hygienické potreby COOP Jednota Nitra
52.99 €
2018000017 Úhrada za materiál SAMBER PLUS s.r.o
31.24 €
2018000016 Prevádzkovanie vodomeru január 2018 AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2018000015 Mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2018000014 Poplatok internet Jozef Pirčák, e-max
0.03 €
2018000013 Likvidácia komunálneho odpadu Združ. obcí Zemplín
140.77 €
2018000012 Odmena za licenciu SOZA
14.28 €
2018000011 Likvidácia komunálneho odpadu Združ. obcí Zemplín
154.05 €
2018000010 nákup tovaru Ján Moňák KOVOMIX
825.45 €
2018000009 Trovy za právnu pomoc JUDr. Mária Sotolářová
735.27 €
2018000008 Pomôcky pre MŠ Pán UČITEĽ,s.r.o.
51.70 €
2018000007 Služby auditórske práce Ing. Kobzoš Peter
250.00 €
2018000006 Ozvučovanie podujatia PROMOAUDIO s.r.o
100.00 €
2018000005 Penalizačná faktúra Vsl. vodárenská spoločnosť
15.45 €
2018000003 internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2018000004 Alkohol tester Vlan ts. s.r.o
203.50 €
2018000002 Preplatok elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-173.72 €
2018000001 Preplatok elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-138.70 €
2017000288 Faktúra za WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000287 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1537.92 €
2017000286 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000285 Faktura za plyn innogy Slovensko s.r.o
256.67 €
2017000284 Faktura za prevadzkovanie verejného vodovodú AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000283 Faktúra za telekomunikačné služby Slov. telekom.
49.56 €
2017000282 Faktura za pracovné náradia Ing. Michal TIMKO REMPO
85.35 €
2017000281 Faktura za precovne naradia DUVALO TRADE s.r.o
185.03 €
2017000280 Faktura za material na opravu stolov v KD SAMBER PLUS s.r.o
28.32 €
2017000279 Faktura za olej do traktora AGROPULS
40.40 €
2017000278 Faktura za rozbor vody EL spol. s r. o.
205.38 €
2017000277 Faktura za softverove vybavenie IFOSOFT (reg.dennik) SECOMP s.r.o.
39.60 €
2017000276 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
58.43 €
2017000275 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
135.46 €
2017000274 Faktúra za webstránku obce (doplnkove služby 2017) wbx, s. r. o.
90.00 €
2017000273 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
11.88 €
2017000272 Predplatne časopisov do MŠ Slovenská pošta a.s
23.00 €
2017000271 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
147.00 €
2017000270 Preprava osôb Brehov-Košice SAD, a.s.
140.00 €
2017000269 Faktura za poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000268 Reklamné služby BEKO Design, s.r.o
240.00 €
2017000267 Mikulaske baliky Malvína Kanócová BFMK
419.96 €
2017000266 Zmesový komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
130.14 €
2017000265 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2017000264 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
14.06 €
2017000263 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
28.43 €
2017000262 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
31.28 €
2017000261 Faktura za zdravotnú pracovnú službu Mária Naďová
16.00 €
2017000260 Faktura za prevadzkovanie verejného vodovodú AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000259 Faktúra za obecne noviny INPROST, spol. s. r. o.
67.60 €
2017000258 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000257 Pracovne pomôcky MŠ NOMiland,s.r.o
58.40 €
2017000256 Faktúra za stavné listky DOXX-Strav.lístkysro
774.38 €
2017000255 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.56 €
2017000254 Faktúra za vodné Vsl. vodárenská spoločnosť
1691.81 €
2017000253 Poradenske služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000252 Ročna licencia KEO KEO, s.r.o.
234.38 €
2017000251 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
49.45 €
2017000250 Mlieko do MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.92 €
2017000249 Školenie- správa registratúry IFOsoft. s.r.o
64.01 €
2017000248 Kancelárske potreby PROTEXT
96.89 €
2017000247 Inštal.a nastav.SFW "Registratúra" SECOMP s.r.o.
19.60 €
2017000246 Faktúra za webstránku wbx, s. r. o.
144.00 €
2017000245 Ozvučovanie podujatia 26.11.2017 PROMOAUDIO s.r.o
100.00 €
2017000244 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
230.43 €
2017000243 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000242 Faktúra za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
109.96 €
2017000241 Faktúra za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
155.88 €
2017000240 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000239 Ročný prístup-VSSR Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
96.00 €
2017000238 Obce info. DATATRADE spol.s.r.o.
58.56 €
2017000237 Rozšírenie kamerového zariadenia obce Brehov ALFA TRONIK
11305.92 €
2017000236 Faktúra za vykonané deratizacie AQUA-VIVA, Dušan Szabo
35.00 €
2017000235 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000234 Spracovanie projektovej dokumentácie "stavebné úpravy KD" PROJEKČNO- INŽINIERSKA KANCELARIA, Ing Ján Staš
3000.00 €
2017000233 Spracovanie prjektovej dokumentácie "Zateplenie KD" PROJEKČNO- INŽINIERSKA KANCELARIA, Ing Ján Staš
2000.00 €
2017000232 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000231 Faktúra za telekomunikačné služby Slov. telekom.
49.56 €
2017000230 Vodné Vsl. vodárenská spoločnosť
1449.58 €
2017000229 Mlieko do MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2017000228 Material na opravu vodovodu KOVO MIX
35.54 €
2017000227 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
31.84 €
2017000226 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
208.55 €
2017000225 Rozbor vody EL spol. s r. o.
35.94 €
2017000224 Dodavka elektrickej energie Vsl. energetika, a.s.
285.00 €
2017000223 Dodavka elektrickej energie Vsl. energetika, a.s.
808.00 €
2017000222 Poradenske služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000221 material na verejne osvetlenie SANDOLUX, s.r.o.
300.00 €
2017000220 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000219 Servisne práce- kosačka DANER, s.r.o.
167.70 €
2017000218 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
32.00 €
2017000217 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
12.05 €
2017000216 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
23.20 €
2017000215 poradenské služby JLM CONSULTING
1250.00 €
2017000214 vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
156.70 €
2017000213 predpis úhrady poistného Allianz, a. s.
46.44 €
2017000212 predpis úhrady poistného Allianz, a. s.
74.22 €
2017000211 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2017000210 Faktúra za drôtosklo Mária Urbánková-Sklenárske práce
455.31 €
2017000209 Faktúra za vodné Vsl. vodárenská spoločnosť
15.00 €
2017000208 poplatky telekom Slov. telekom.
52.16 €
2017000207 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2017000206 zdrav. dohľad Mária Naďová
24.00 €
2017000205 služby WEB GIS, mes. poplatok GEOKOL
29.00 €
2017000204 VODNÉ Vsl. vodárenská spoločnosť
1817.20 €
2017000203 vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
146.08 €
2017000202 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
235.57 €
2017000201 zástava SR,EÚ,obecná LIM PO, s.r.o.
116.20 €
2017000200 mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000199 poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000198 nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
0.96 €
2017000197 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000196 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000195 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
51.65 €
2017000194 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
30.15 €
2017000193 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
13.98 €
2017000192 nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
2017000191 pracovné pomôcky pre MŠ Brehov Slovenská pošta a.s
13.80 €
2017000190 hygienické potreby COOP Jednota Nitra
11.49 €
2017000189 anylýza vody EL spol. s r. o.
143.16 €
2017000188 Pracovné pomôcky do MŠ Maija Leškaničová
115.00 €
2017000187 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
2586.64 €
2017000186 Faktúra za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
156.70 €
2017000185 Zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
127.27 €
2017000184 Materiál na údržbu KOVO MIX
27.33 €
2017000183 Zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
76.73 €
2017000182 Oprava PC SECOMP s.r.o.
61.90 €
2017000181 Kontrola a čistenie komínov Kominárstvo - Kostovčík Ľubomír
37.00 €
2017000180 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000179 Faktúra za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000178 Faktúra za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000177 Faktúra za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000176 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000175 Telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.74 €
2017000174 Faktúra za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000173 Materiál ku kusačke DANER, s.r.o.
94.56 €
2017000172 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000171 Hygienické potreby COOP Jednota Nitra
65.85 €
2017000170 Stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
581.98 €
2017000169 Prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000168 Znalecký posudok Ing. Nagyidai Blažej
200.00 €
2017000167 Údržba a servis kopírky IKARO s.r.o.
369.96 €
2017000166 Zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
202.37 €
2017000165 Faktúra za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
162.02 €
2017000164 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000163 Telefónne služby Slovak Telecom
50.28 €
2017000162 Kovové regále do MŠ CZEMAG a.s
557.00 €
2017000161 Faktúra za dodávku elektriny, nedoplatok Východoslovenská energetika a.s.
9.16 €
2017000160 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
2041.38 €
2017000159 Materiál ku kosačke DANER, s.r.o.
105.72 €
2017000158 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000157 Zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
137.05 €
2017000156 Reprezentačný nákup COOP Jednota Nitra
20.56 €
2017000155 prevádzkovanie verejného vodovodu - júl 2017 AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000154 Servis a nákup PC doplnkov IKARO s.r.o.
158.80 €
2017000153 Faktúra za dopravné značenia Správa ciest Košického samosprávneho kraja
311.20 €
2017000152 Faktúra za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
808.00 €
2017000151 Faktúra za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
285.00 €
2017000150 Poskytovanie odborného poradenstva Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000149 Poskytovanie poradenských služieb JLM CONSULTING
1250.00 €
2017000148 Faktúra za vývoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
54.00 €
2017000147 Vyúčtovanie trov za poskytovanie právnej pomoci JUDr. Mária Sotolářová
639.14 €
2017000146 Faktúra za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
120.58 €
2017000145 Faktúra za vodné a stočné Vsl. energetika, a.s.
2743.37 €
2017000144 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000143 Kancelárske potreby PROTEXT
284.47 €
2017000142 Faktúra za zabezpečenie zdravotného dohľadu Mária Naďová
24.00 €
2017000141 Faktúra za poradenské služby - mesačná splátka - jún Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000140 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telecom
53.35 €
2017000139 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
12.90 €
2017000138 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
24.38 €
2017000137 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
15.81 €
2017000136 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
11.52 €
2017000135 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
392.92 €
2017000134 prevádzkovanie verejného vodovodu - jún 2017 AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000133 Materiál ku kosačke DANER, s.r.o.
85.80 €
2017000132 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
63.92 €
2017000131 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000130 Faktúra za prepravu osôb autobusom REAL BUS, Gabriel Bodák
230.00 €
2017000129 Tlakový reproduktor pre obecný rozhlas KAPA AUDIO, Ing. Pavol Kapráľ
34.00 €
2017000128 Platba za obecnú webstránku wbx, s. r. o.
144.00 €
2017000127 Zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
135.46 €
2017000126 Poradenecké služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000125 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
40.42 €
2017000124 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
22.35 €
2017000123 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
14.21 €
2017000122 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
17.94 €
2017000121 Vývoz veľkoobjemového kontajnera Združ. obcí Zemplín
45.16 €
2017000120 Kontrola bezpečnosti detského ihriska EKOTEC spol. s. r. o
276.00 €
2017000119 Faktúra za BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000118 Pomôcky pre MŠ TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o
61.00 €
2017000117 Faktúra za WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000116 Vypracovanie prevádzkového poriadku pre Dom Smútku Mária Naďová
200.00 €
2017000115 Materiál pre kosačky DANER, s.r.o.
69.48 €
2017000114 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1792.50 €
2017000113 Faktúra za telekomunikačné služby Slov. telekom.
49.56 €
2017000112 Faktúra za plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000111 Prevádzkovanie verejného vodovodu - obdobie máj AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000110 Reprezentačný nákup COOP Jednota Nitra
38.85 €
2017000109 Pomôcky MŠ NOMiland,s.r.o
55.70 €
2017000108 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
282.66 €
2017000107 Faktúra za účasť na odbornom seminári Asociácia správcov registratúry
39.00 €
2017000106 Faktúra za zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
148.20 €
2017000105 Faktúra za vývoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2017000104 Služby WEB GIS, mesačná splátka - apríl GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000103 Faktúra za mlieko pre MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.84 €
2017000102 Antivirus licencia na 2 roky ESET, spol. s r. o.
55.37 €
2017000101 Faktúra za poradenské služby, mesačná splátka - apríl Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000100 Faktúra za poradenské služby, mesačná splátka - marec Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000099 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.56 €
2017000098 Faktúra za reg. denník CONNECT-Ing.ZS.Marczibal
14.00 €
2017000097 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
32.26 €
2017000096 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
205.53 €
2017000095 Faktúra za likvidáciu odpadu Združ. obcí Zemplín
148.74 €
2017000094 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000093 Faktúra za silon DANER, s.r.o.
81.48 €
2017000092 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
41.82 €
2017000091 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
17.13 €
2017000090 Faktúra za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000089 Materiál k vodovodu KOVO MIX
47.11 €
2017000088 Faktúra za audítorské práce na účt. závierke Ing. Kobzoš Peter
150.00 €
2017000087 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1872.29 €
2017000086 Fakúra za dodávku plynu innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000085 Faktúra za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
256.00 €
2017000084 Faktúra za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
573.00 €
2017000083 penalizačná faktúra Vsl. vodárenská spoločnosť
5.19 €
2017000082 vývoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000081 výkopové práce KABYS s.r.o
230.40 €
2017000080 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
2228.51 €
2017000079 Faktúra za zabezepečenie zdravotného dohľadu Mária Naďová
24.00 €
2017000078 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telecom
49.96 €
2017000077 Materiál ku kosačke DANER, s.r.o.
114.52 €
2017000076 Analýza pitnej vody Vsl. vodárenská spoločnosť
583.54 €
2017000075 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000074 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
31.42 €
2017000073 Geometrický plán - dom smútku GEOTOUR, Stanislav Turinský
230.00 €
2017000072 Plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000071 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.84 €
2017000070 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
70.06 €
2017000069 Prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000068 Vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
104.50 €
2017000067 Vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
100.93 €
2017000066 Materiál na opravu vodovodu KOVO MIX
190.70 €
2017000065 Komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
148.74 €
2017000064 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000063 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
188.49 €
2017000062 Členské známky DPO SR Okresný výbor
42.00 €
2017000061 Pracovné pomôcky MŠ NOMiland,s.r.o
258.25 €
2017000060 Služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000059 Dodávka plastových kontajnerov Združ. obcí Zemplín
610.80 €
2017000058 Pracovné pomôcky MŠ Strojspiš, spol. s.r.o.
66.36 €
2017000057 Komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
157.77 €
2017000056 Zberný kontajner CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000055 Chladnička do ŠJ NAY a.s
209.00 €
2017000054 Materiál na opravu vodovodu AQUATERM s.r.o.
85.76 €
2017000053 Pracovné pomôcky MŠ Grapa Medla s.r.o.
31.90 €
2017000052 Pracovné pomôcky MŠ Creativeconcept
31.20 €
2017000051 Služby za pevnú siet Slovak Telecom
49.98 €
2017000050 Analýza pitnej vody Vsl. vodárenská spoločnosť
211.75 €
2017000049 Vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1763.05 €
2017000048 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
209.75 €
2017000047 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000046 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000045 Prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
180.00 €
2017000044 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
36.54 €
2017000043 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.85 €
2017000042 Komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
130.68 €
2017000041 Zberný kontajner CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000040 Stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
1154.38 €
2017000039 Plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000038 Materiál na opravu vodovodu KOVO MIX
26.73 €
2017000037 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
6.02 €
2017000036 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
24.65 €
2017000035 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
33.19 €
2017000034 spisy pre MŠ NOMiland,s.r.o
7.50 €
2017000033 úhrada za členské známky Okresný výbor
20.00 €
2017000032 mäso pre šj Cimbaľák, s.r.o.
9.42 €
2017000031 mäso pre šj Cimbaľák, s.r.o.
35.54 €
2017000030 mäso pre šj Cimbaľák, s.r.o.
40.99 €
2017000029 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
111.55 €
2017000028 služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000027 účasť na odbornom seminári Anna Cupáková
47.00 €
2017000026 mesačný paušál Slov. telekom.
49.56 €
2017000025 výkopové práce KABYS s.r.o
192.00 €
2017000024 Práca traktorbágrom NAJ-STAV s.r.o
252.00 €
2017000023 Vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1821.71 €
2017000022 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2017000021 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2017000020 mesačný poplatok za internet Jozef Pirčák, e-max
0.03 €
2017000019 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2017000018 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
179.05 €
2017000017 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
54.98 €
2017000016 Elektrická energia MŠ Východoslovenská energetika a.s.
313.00 €
2017000015 Elektrická energia OcU Východoslovenská energetika a.s.
1197.00 €
2017000014 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
389.00 €
2017000013 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.84 €
2017000012 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2017000011 mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2017000010 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
119.52 €
2017000009 materiál k verejnému vodovodu MERCONTROL s.r.o
180.60 €
2017000008 Analýza vody EL spol. s r. o.
106.80 €
2017000007 auditorské práce Ing. Kobzoš Peter
250.00 €
2017000006 materiál verejné osvetlenie SANDOLUX, s.r.o.
300.00 €
2017000005 Rozhlas Slov. ochr. zväz autor
14.28 €
2017000004 registatúrny denník L.Borzi- FVCC
25.00 €
2017000003 VODNÉ Vsl. vodárenská spoločnosť
3664.25 €
2017000002 Finančné vysporiadanie Vsl. vodárenská spoločnosť
61.81 €
2017000001 dodávka a distribúcia plynu innogy Slovensko s.r.o
2014.90 €
2016000288 Penalizačná faktúra Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
86.92 €
2016000287 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000286 mesačný paušál Slov. telekom.
49.56 €
2016000285 zabezpečenie zdrav. dohľadu Mária Naďová
24.00 €
2016000284 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000283 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000282 Telefónné služby Slov. telekom.
3.50 €
2016000281 Vodné a stočné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
1253.10 €
2016000280 mesačný paušál ORANGE SLOVENSKO a.s
45.05 €
2016000279 Autobusová preprava Szabotrans - Jozef Szabo
180.00 €
2016000278 Kancelárske potreby Marián Danko - Zlatníctvo
423.70 €
2016000277 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
162.02 €
2016000276 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
108.88 €
2016000275 Reprezentačné DATATRADE spol.s.r.o.
207.15 €
216000274 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
21.58 €
2016000273 mäso pre šj Cimbaľák, s.r.o.
12.41 €
2016000272 Verejná správa SR-ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
96.00 €
2016000288 penále za oneskorenú platbu Vsl. vodárenská spoločnosť
86.92 €
2016000287 mesačný popl. za interntet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000286 mesačný paušál Slov. telekom.
49.56 €
2016000285 zabezpečenie zdravotného dohľadu Mária Naďová
24.00 €
2016000284 mesačný popl. za interntet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000283 prevádzkovanie vodovodu-december AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000282 mesačný paušál Slov. telekom.
3.50 €
2016000281 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1503.72 €
2016000280 mesačný paušál ORANGE SLOVENSKO a.s
45.05 €
2016000279 autobusová prepava Brehov-Košice Szabotrans - Jozef Szabo
180.00 €
2016000278 kancelárske potreby Marián Danko - Zlatníctvo
423.70 €
2016000277 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
162.02 €
2016000276 tovar COOP Jednota COOP Jednota Nitra
207.15 €
2016000275 tovar COOP Jednota COOP Jednota Nitra
21.58 €
2016000274 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
12.41 €
2016000273 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
15.33 €
2016000271 stavebné materiály MIK TRADE s.r.o
43.66 €
2016000270 služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000269 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2016000268 poradenské služby -december Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000267 poradenské služby -november Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000266 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
315.53 €
2016000265 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.84 €
2016000264 zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000263 služby pevnej siete Slov. telekom.
49.56 €
2016000262 pomôcky pre MŠ Slovenská pošta a.s
17.00 €
2016000261 analýza vôd EL spol. s r. o.
134.34 €
2016000260 Obecné noviny INPROST, spol. s. r. o.
67.60 €
2016000259 Faktúra za vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1689.91 €
2016000258 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
158.83 €
2016000257 mesačný paušál ORANGE SLOVENSKO a.s
45.05 €
2016000256 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
15.70 €
2016000255 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
23.18 €
2016000254 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
37.70 €
2016000253 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
10.62 €
2016000252 mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000251 ročná licencia KEO WIN 2017 KEO, s.r.o.
234.38 €
2016000250 tovar COOP Jednota COOP Jednota Nitra
253.90 €
2016000249 tovar COOP Jednota COOP Jednota Nitra
50.50 €
2016000248 služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000247 odpis faktúry za mobilné služby Slov. telekom.
21.79 €
2016000246 pomôcky pre MŠ NOMiland,s.r.o
24.70 €
2016000245 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združ. obcí Zemplín
95.32 €
2016000244 kalové čerpadlo DANER, s.r.o.
604.00 €
2016000243 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
2016000242 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2016000241 tovar KOVO MIX
1863.48 €
2016000240 projektová dokumentácia C-H Projekt s.r.o
300.00 €
2016000239 analýza vôd EL spol. s r. o.
47.10 €
2016000238 ročná servisná prehliadka plynového kotla Termos
87.00 €
2016000237 Likvidácia komunalného odpadu Združ. obcí Zemplín
156.70 €
2016000236 Vypracovanie žiadosti o dotáciu EUROFORMA s.r.o.
150.00 €
2016000235 transparentná podložka INFRA SLOVAKIA s.r.o
19.39 €
2016000234 zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000233 služby pevnej siete Slov. telekom.
49.68 €
2016000232 vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
1565.47 €
2016000231 Mlieko ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
2016000230 mesačný popl. za paušál ORANGE SLOVENSKO a.s
44.99 €
2016000229 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
267.00 €
2016000228 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1834.00 €
2016000227 Mesačný popl. za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000226 Farba do tlačiarne SECOMP s.r.o.
140.00 €
2016000225 Poradenské služba za rok 2016 Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000224 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
27.75 €
2016000223 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
17.60 €
2016000222 mäso pre ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
20.06 €
2016000221 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000220 Potraviny COOP Jednota Nitra
239.92 €
2016000219 Hygienické potreby COOP Jednota Nitra
70.82 €
2016000218 Mesačné poplatky Slov. telekom.
21.71 €
2016000217 Mlieko ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
2016000216 zabezpečenie likvidácie odpadu Združ. obcí Zemplín
141.30 €
2016000215 Monterková súprava Ing. Michal TIMKO REMPO
608.94 €
2016000214 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združ. obcí Zemplín
116.47 €
2016000213 dodávka tovaru PROTEXT
586.31 €
2016000212 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
36.00 €
2016000211 Ročný poplatok DATATRADE spol.s.r.o.
58.56 €
2016000210 Mlieko ŠJ Tatranská mliekáreň, a.s.
1.93 €
2016000209 Strávne lístky DOXX-Strav.lístkysro
774.38 €
2016000208 Mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000207 Pracovné pomôcky pre MŠ MUSICA LITURGICA
21.00 €
2016000206 Vodné Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2128.78 €
2016000205 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000204 pracovná zdravotná služba Mária Naďová
24.00 €
2016000203 Mesačný poplatok hovorné + mob.int. ORANGE SLOVENSKO a.s
56.02 €
2016000202 mesačný poplatok internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000201 Hygienické potreby COOP Jednota Nitra
25.13 €
2016000200 neobmedzený mobilný internet Slovak Telecom
21.71 €
2016000199 odborné poradenstvo ,,verejné obstarávanie,, Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000198 paušal za prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000197 Prevádzkový poriadok verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
480.00 €
2016000196 Analýza vody EL spol. s r. o.
35.94 €
2016000195 Tel.služby Slovak Telecom
49.56 €
2016000194 Mäso pre MŠ - ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
22.53 €
2016000193 Mäso pre MŠ - ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
41.76 €
2016000192 Mäso pre MŠ - ŠJ Cimbaľák, s.r.o.
10.15 €
2016000191 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
210.30 €
2016000190 Detské ihrisko do MŠ KS- KOMFORT Komárno s.r.o
780.00 €
2016000189 materiál k oprave vodovodu Michal Baran - MIK
76.99 €
2016000188 servisne práce - kosačky DANER, s.r.o.
135.15 €
2016000187 Maxcom MM720- mobilný telefón ORANGE SLOVENSKO a.s
0.50 €
2016000186 Lenovo Tab2 A10-30 ORANGE SLOVENSKO a.s
0.50 €
2016000185 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
3.84 €
2016000184 kontrola komínov Kominárstvo - Kostovčík Ľubomír
37.00 €
2016000183 vývoz TKO Združ. obcí Zemplín
156.97 €
2016000182 Bubnová kosačka DANER, s.r.o.
890.00 €
2016000181 mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000180 Vertikálne žalúzie - MŠ Tibor Béreš
265.00 €
2016000179 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
216000178 LED žiarovky - verejné osvetlenie SANDOLUX, s.r.o.
300.00 €
2016000177 Pracovné pomôcky MŠ RAABE, s.r.o.
25.00 €
2016000176 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000175 VODNÉ Vsl. vodárenská spoločnosť
1756.40 €
2016000174 Telefónné služby Slovak Telecom
50.40 €
2016000173 Sieť proti hmyzu do MŠ BAMACO,s.r.o
56.00 €
2016000172 Telefónné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
26.05 €
2016000171 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000170 Telefónné služby Slovak Telecom
21.71 €
2016000169 Hygienické potreby MŠ COOP Jednota Nitra
60.47 €
2016000168 Pracovné pomôcky MŠ ŠEVT, a.s.
26.98 €
2016000167 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000166 Krovinorez FS410 C-E DANER, s.r.o.
885.00 €
2016000165 údržba kopírky IKARO s.r.o.
60.00 €
2016000163 vývoz TKO Združ. obcí Zemplín
156.97 €
2016000162 mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000161 Telefónné služby Slov. telekom.
37.86 €
2016000160 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000159 Geometrický plán na zameranie stavby vodojemu GEOKOL
230.00 €
2016000158 VODNÉ Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2493.54 €
2016000157 Elektrická energia MŠ Východoslovenská energetika a.s.
267.00 €
2016000156 Elektrická energia OcU Východoslovenská energetika a.s.
1834.00 €
2016000155 Telefónné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
25.01 €
2016000154 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000153 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000152 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000151 mobilný internet Slov. telekom.
21.71 €
2016000150 Nákup pracovného náradia pre aktivačnú činnosť KOVO MIX
780.00 €
2016000149 Vývoz veľkoobjemového kontajnera z aktivačnej činnosti Združ. obcí Zemplín
105.16 €
2016000148 Oprava kosačiek DANER, s.r.o.
81.00 €
2016000147 Vývoz odpadu TKO Združ. obcí Zemplín
881.98 €
2016000146 mesačný poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000145 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
54.00 €
2016000144 vývoz TKO Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000143 preprava osôb na trase Brehov- Sóstó SAD, a.s.
226.00 €
2016000142 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000141 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000140 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
2951.40 €
2016000139 pracovná zdravotná služba Mária Naďová
24.00 €
2016000138 Telefónné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
25.73 €
2016000137 internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000136 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000135 Telefónné služby Slovak Telecom
37.01 €
2016000134 mobilný internet Slovak Telecom
21.71 €
2016000133 Analýza vody EL spol. s r. o.
22.50 €
2016000132 Mäso -MŠ Cimbaľák, s.r.o.
56.45 €
2016000131 Mäso -MŠ Cimbaľák, s.r.o.
27.27 €
2016000130 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
45.84 €
2016000129 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
269.77 €
2016000128 Krovinorez FS410 C-E DANER, s.r.o.
890.00 €
2016000127 Stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
964.38 €
2016000126 Analýza vody EL spol. s r. o.
106.80 €
2016000125 Servisne práce na krovinorezoch DANER, s.r.o.
331.12 €
2016000124 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
72.00 €
2016000123 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000122 Poplatok WEB GIS GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000121 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
6.48 €
2016000120 Zemmný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000119 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
2064.18 €
2016000118 Materiál MŠ Michal Baran - MIK
107.56 €
2016000117 Telefónné služby Slovak Telecom
40.03 €
2016000116 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000115 telefónné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
29.28 €
2016000114 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000113 internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000112 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
290.36 €
2016000111 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
74.16 €
2016000110 Mäso -MŠ Cimbaľák, s.r.o.
34.28 €
2016000109 Mäso -MŠ COOP Jednota Nitra
14.10 €
2016000108 Mäso -MŠ Cimbaľák, s.r.o.
42.38 €
2016000107 vývoz papiera Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000106 preprava osôb na trase Brehov-V.Raškovce Cestovná agentúra SANYTOUR
30.00 €
2016000105 neobmedzený mobilný internet Slovak Telecom
21.71 €
2016000104 zhodnotenie a zvoz BRKO CONTAX EKOP, s.r.o.
18.00 €
2016000103 pomôcky/MŠ Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o
15.36 €
2016000102 nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
6.48 €
2016000101 analýza pitnej vody EL spol. s r. o.
22.50 €
2016000100 vývoz plastov Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000099 nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
41.20 €
2016000098 nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
22.76 €
2016000097 spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
1966.33 €
2016000096 zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000095 mes. popl. web gis GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000094 poplatky telekom Slov. telekom.
42.18 €
2016000093 nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
2.16 €
2016000092 nákup súčiastok DANER, s.r.o.
85.68 €
2016000091 poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000090 nákup potravín COOP Jednota Nitra
275.99 €
2016000089 mes. popl. orange ORANGE SLOVENSKO a.s
26.35 €
2016000088 mes. popl. internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000087 zásobník na vodu Peter Kuklica
18.49 €
2016000086 mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000085 nákup tovaru COOP Jednota Nitra
79.35 €
2016000084 nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
4.30 €
2016000083 neobmedzený mobilný internet Slov. telekom.
21.71 €
2016000082 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
267.00 €
2016000081 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
1834.00 €
2016000080 vyhotovenie bezp. projektu Richard Krajčík
120.00 €
2016000079 likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
347.94 €
2016000078 audítorské práce Ing. Kobzoš Peter
150.00 €
2016000077 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
1839.05 €
2016000076 zdrav. dohľad Mária Naďová
24.00 €
2016000075 Nákup tovaru (úradná tabuľa) Informačné vitríny spol. s.r.o.
334.00 €
2016000074 služby WEB GIS, mes. poplatok GEODETICA, s.r.o
29.00 €
2016000073 služby WEB GIS GEODETICA, s.r.o
149.00 €
2016000072 digitálna ortofotomapa GEODETICA, s.r.o
474.00 €
2016000071 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
43.51 €
2016000070 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
13.19 €
2016000069 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000068 predaj tovaru Michal Baran - MIK
91.57 €
2016000067 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000066 poplatky Telekom Slov. telekom.
40.55 €
2016000065 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
222.09 €
2016000064 Analýza pitnej vody EL spol. s r. o.
22.50 €
2016000063 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000062 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
25.01 €
2016000061 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000060 neobmedzený mobilný internet Slov. telekom.
21.71 €
2016000059 Nákup tovaru COOP Jednota Nitra
39.65 €
2016000058 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
3.27 €
2016000057 Vývoz skla Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000056 odborný seminár Asociácia správcov registratúry
39.00 €
2016000055 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
19.46 €
2016000054 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
30.95 €
2016000053 Vývoz žumpy Arpád Kačo
366.00 €
2016000052 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000051 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
2430.84 €
2016000050 služby pevnej siete Slov. telekom.
41.04 €
2016000049 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000048 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
3.27 €
2016000047 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
25.50 €
2016000046 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
135.71 €
2016000045 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000044 kontrola hasiacich prístrojov PYROKA, s.r.o.
98.50 €
2016000043 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000042 Členské Okresný výbor
20.00 €
2016000041 Kancelárske potreby SECOMP s.r.o.
70.00 €
2016000040 neobmedzený mobilný internet Slov. telekom.
21.71 €
2016000039 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
58.64 €
2016000038 likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
323.50 €
2016000037 Kancelárske potreby Marián Danko - Zlatníctvo
291.27 €
2016000036 Nákup tovaru Michal Baran - MIK
49.75 €
2016000035 Vývoz plastov Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2016000034 Analýza pitnej vody EL spol. s r. o.
22.50 €
2016000033 DOXX - stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
1154.38 €
2016000032 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
267.00 €
20160000031 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1834.00 €
2016000030 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
530.00 €
2016000029 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
1.63 €
2016000028 poplatky Telekom Slov. telekom.
38.10 €
2016000027 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2016000026 Verejné osvetlenie SANDOLUX, s.r.o.
150.00 €
2016000025 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
3719.35 €
2016000024 Nákup tovaru KOVO MIX
1643.12 €
2016000023 Nákup tovaru KOVO MIX
1197.58 €
2016000022 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
49.18 €
2016000021 poplatok za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
0.03 €
2016000020 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
27.82 €
2016000019 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2016000018 Nákup tovaru SANDOLUX, s.r.o.
150.00 €
2016000017 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2016000016 použitie hudobných diel Slov. ochr. zväz autor
14.28 €
2016000015 nákup hyg. potrieb COOP Jednota Nitra
71.16 €
2016000014 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
185.92 €
2016000013 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
21.71 €
2016000012 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
3.27 €
2016000011 doména, webhosting, záloha webstránky Webex
144.00 €
2016000010 audítorské práce Ing. Kobzoš Peter
250.00 €
2016000009 Analýza pitnej vody EL spol. s r. o.
22.50 €
2016000008 úroky z omeškania Vsl. vodárenská spoločnosť
153.49 €
2016000007 Reagencia pre stanovenie voľného chlóru + dopravné ITES Vranov, s.r.o.
42.73 €
2016000006 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
75.65 €
2016000005 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
410.05 €
2016000004 preplatok za elektriku Východoslovenská energetika a.s.
-1941.96 €
2016000003 pracovný materiál MŠ ŠEVT, a.s.
6.10 €
2016000002 odborný seminár Anna Cupáková
40.00 €
2016000001 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2015000253 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
25.58 €
2015000252 poplatky Telekom Slov. telekom.
38.81 €
2015000251 zdrav. dohľad Mária Naďová
24.00 €
2015000250 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
3045.44 €
2015000249 predplatné časopisov školkár a včielka Slovenská pošta a.s
31.00 €
2015000248 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
21.71 €
2015000247 likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
145.02 €
2015000246 likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
321.91 €
2015000245 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
164.15 €
2015000244 Vývoz skla Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2015000243 Náklady na reprezentáciu COOP Jednota Nitra
46.33 €
2015000242 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2015000241 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
2015000240 Nákup tovaru do MŠ INTERIER INVEST s.r.o
113.30 €
2015000239 Oprava píly DANER, s.r.o.
91.56 €
2015000238 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2015000237 Vývoz plastov Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2015000236 Vývoz papiera Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2015000235 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
84.00 €
2015000234 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
22.76 €
2015000233 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
35.30 €
2015000232 Kamerový systém ALFA TRONIK
6296.08 €
2015000231 DOXX - stravné lístky DOXX-Strav.lístkysro
199.58 €
2015000230 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
2015000229 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
2015000228 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
4326.89 €
2015000227 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
42.54 €
2015000226 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
25.48 €
2015000225 Nákup tovaru COOP Jednota Nitra
238.42 €
2015000224 Vyhľadávanie porúch Vsl. vodárenská spoločnosť
127.28 €
2015000223 Obecne noviny INPROST, spol. s. r. o.
67.60 €
2015000222 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2015000221 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2015000220 Paušálny poplatok AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2015000219 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
2015000218 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
21.71 €
2015000217 Nákup tovaru COOP Jednota Nitra
80.76 €
2015000216 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
53.02 €
2015000215 Sanácia odpadu RUPE s.r.o
30787.29 €
2015000214 Systémový certifikát na HSM Disiq, a.s.
103.20 €
2015000213 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
2015000212 Verejné osvetlenie SANDOLUX, s.r.o.
252.00 €
2015000211 Udržiavací poriadok KEO DOS + licencia KEO WIN KEO, s.r.o.
264.97 €
2015000210 Pomôcky pre MŠ Kotulič Peter
60.00 €
2015000209 Nákup súčiastok AGROPULS
151.68 €
2015000208 likvidácia odpadu Združ. obcí Zemplín
467.99 €
2015000207 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
38.95 €
2015000206 mes. poplatok Telekom Slov. telekom.
39.04 €
2015000205 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2015000204 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
4115.05 €
2015000203 Spotreba vody Vsl. vodárenská spoločnosť
3821.53 €
2015000202 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2269.00 €
2015000201 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
242.00 €
2015000200 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
2015000199 mes. poplatok Orange ORANGE SLOVENSKO a.s
25.90 €
2015000198 mes. poplatok internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2015000197 Nákup potravín Cimbaľák, s.r.o.
34.27 €
2015000196 Mesačný paušál AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2015000195 Laboratórna analýza pitnej vody Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
587.21 €
2015000194 Prehliadka kotla MŠ Termos
99.50 €
2015000193 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
229.27 €
2015000192 Nákup potravín COOP Jednota Nitra
26.15 €
2015000191 Splátka Telekom Slov. telekom.
28.29 €
2015000190 Nákup mlieka Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
2015000189 Nákup súčiastok AGROPULS
118.40 €
2015000188 Vývoz komunálneho odpadu Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2015000187 Vodné a stočné Vsl. vodárenská spoločnosť
5383.20 €
2015000186 Služby obce DATATRADE spol.s.r.o.
58.56 €
2015000185 Čistenie a kontrola komínov Kominárstvo - Kostovčík Ľubomír
44.40 €
2015000184 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
2015000183 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
2015000182 materiál k obecnému parku Michal Baran-MIK
202.00 €
2015000181 Mäso -MŠ Cimbaľák, s.r.o.
48.60 €
2015000180 internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2015000179 pracovná zdravotná služby Mária Naďová
16.00 €
2015000178 telefónné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
34.63 €
2015000177 prevádzkovanie verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2015000176 Časopis- predškolská výchová ARES spol.s.r.o
10.80 €
2015000175 mobilný internet Slovak Telecom
15.13 €
2015000174 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2015000173 kúpeľnové police MŠ NOMiland,s.r.o
180.00 €
2015000172 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
263.04 €
2015000171 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
17.97 €
2015000170 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
37.02 €
2015000169 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
11.82 €
2015000168 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
2015000167 Hygienické potreby Malvína Kanócová BFMK
49.53 €
2015000166 Pracovné pomôcky MŠ ŠEVT, a.s.
11.78 €
2015000165 analýza H2O EL spol. s r. o.
107.70 €
2015000164 Materál k rekonštrukcii MŠ Michal Baran-MIK
753.46 €
2015000163 Práce na vodojeme Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
7630.50 €
2015000162 refakturácia telemetrie šachty a vodojemu Brehov Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
2422.00 €
2015000161 Analýza vôd- pitnej vody EL spol. s r. o.
35.94 €
2015000160 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
2015000159 Telefónné služby-mobil ORANGE SLOVENSKO a.s
27.30 €
2015000158 internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
2015000157 Telefónné služby- pevná linka Slov. telekom.
39.74 €
2015000156 Mobilný internet Slov. telekom.
21.71 €
2015000155 Prevádzkovanie vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
2015000154 pracovné pomôcky MŠ NOMiland,s.r.o
53.00 €
2015000153 poradenské služby VO Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
2015000152 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
21.87 €
2015000151 Poplatok za komunálny odpad Združ. obcí Zemplín
156.17 €
2015000150 Elektrická energia OcU Východoslovenská energetika a.s.
2269.00 €
2015000149 Elektrická energia MŠ Východoslovenská energetika a.s.
242.00 €
2015000148 VODNÉ Vsl. vodárenská spoločnosť
2054.60 €
0002015147 Vývoz plastu Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015146 Analýza vôd-pitné vody EL spol. s r. o.
35.91 €
0002015145 Údržba kosačiek DANER, s.r.o.
212.40 €
0002015144 Telefónne služby Slov. telekom.
41.08 €
0002015143 Zabezpečenie zdravotného dohľadu Mária Naďová
56.00 €
0002015142 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015141 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
302.78 €
0002015140 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015139 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
25.36 €
0002015138 prevádzka vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015137 Faktúra za tovar COOP Jednota Nitra
31.16 €
0002015136 Preprava osôb SAD, a.s.
280.00 €
0002015135 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015134 Telefónne služby Slov. telekom.
21.71 €
0002015133 Tovar a služby SANDOLUX, s.r.o.
159.96 €
0002015132 Analýza vôd-pitné vody EL spol. s r. o.
35.94 €
0002015131 Analýza vôd-pitné vody EL spol. s r. o.
35.94 €
0002015130 Vývoz skla Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015129 Strávne lístky DOXX-Strav.lístkysro
1154.38 €
0002015128 Montáž rozvádzača Vsl. vodárenská spoločnosť
505.92 €
0002015127 práca na žiadosť: sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom ASEKO-Ing. Alena Suchá
500.00 €
0002015126 Servis tlačiarne IKARO s.r.o.
60.00 €
0002015125 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
27.05 €
0002015124 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015123 Telefónne služby Slovak Telecom
38.10 €
0002015122 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015121 prevádzka vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015120 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
43.15 €
0002015119 Materiál na MŠ Michal Baran-MIK
753.22 €
0002015118 Telefónne služby Slov. telekom.
21.71 €
0002015117 Faktúra za tovar COOP Jednota Nitra
255.24 €
0002015116 Faktúra za tovar COOP Jednota Nitra
35.22 €
0002015115 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015114 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
0002015113 Publikácia SOTAC, s.r.o.
34.00 €
0002015112 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
138.11 €
0002015111 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015109 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015108 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
154.05 €
0002015107 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015106 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015105 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
34.13 €
0002015104 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
219.39 €
0002015103 Prevádzka verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015102 Telefónne služby Slovak Telecom
21.71 €
0002015101 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
33.30 €
0002015100 Pracovné pomôcky MŠ BONANZA - Š. Lakatoš
63.55 €
0002015099 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
37.61 €
0002015098 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015097 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015096 Plagáty Marián Matejka - PRINTICITY
8.00 €
0002015095 Didaktická pomôcka - hudobno-dramatická hra MUSICA LITURGICA
60.00 €
0002015094 Mäso MŠ Cimbaľák, s.r.o.
45.73 €
2015000093 výroba nábytku na obecný úrad KOZAK MICHAL- výroba nábytku
9430.00 €
0002015092 Analýza vôd EL spol. s r. o.
49.26 €
0002015091 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015090 Led žiarovky SANDOLUX, s.r.o.
159.96 €
0002015089 ESET NOD32 Antivirus ESET, spol. s r. o.
55.37 €
0002015088 Hygienické potreby MŠ Malvína Kanócová BFMK
37.62 €
0002015087 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015086 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015085 Vývoz odpadu Združ. obcí Zemplín
406.37 €
0002015084 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015083 Materiál na rekonštrukciu MŠ ,, vodovod ,, KOVO MIX
824.03 €
0002015082 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
51.30 €
0002015081 Potraviny MŠ COOP Jednota Nitra
225.30 €
0002015080 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015079 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
2269.00 €
0002015078 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
242.00 €
0002015077 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
25.12 €
0002015076 Prevádzka verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015075 Telefónne služby Slovak Telecom
44.38 €
0002015074 Dovoz vody cisternou Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s
252.13 €
0002015073 Oprava a údržba kosačiek DANER, s.r.o.
399.96 €
0002015072 Telefónne služby Slovak Telecom
21.71 €
0002015071 Faktúra za kancelárske potreby Jarmila Danková
300.05 €
0002015069 Nádrž 1000l, ventil, expedičné náklady, doprava MORAN, s.r.o.
720.00 €
0002015070 Zástava SR, zástava EU, zástava obecná LIM PO, s.r.o.
155.90 €
0002015068 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
0002015067 Oprava PC SECOMP s.r.o.
28.50 €
0002015066 Vývoz plastov Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015065 Analýza vôd EL spol. s r. o.
13.74 €
0002015064 Mlieko MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
0002015063 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015062 Faktúra za služby- audítorské práce Ing. Kobzoš Peter
150.00 €
0002015061 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015060 Oprava vodovodu MŠ KOVO MIX
152.01 €
0002015059 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015058 Telefónne služby Slovak Telecom
40.00 €
0002015057 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
26.46 €
0002015056 Faktúra za pracu s UKT (univerzálny kolesový traktor ) ,, vyťahovanie drevnej hmoty,, BAMARA, s.r.o.
252.00 €
0002015055 Analýza vôd EL spol. s r. o.
106.80 €
0002015054 Faktúra za služby ,, vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory z Ministerstva financií SR EUROFORMA s.r.o.
101.50 €
0002015053 Faktúra za tovar MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
0002015052 Telefónne služby Slovak Telecom
21.71 €
0002015051 Prevádzka verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015050 Potraviny pre MŠ COOP Jednota Nitra
252.91 €
0002015049 Faktúra za tovar COOP Jednota Nitra
40.22 €
0002015048 Mäsové výrobky Cimbaľák, s.r.o.
29.24 €
0002015047 Mäsové výrobky Cimbaľák, s.r.o.
27.07 €
0002015046 poskytnutie služby odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015045 Internet MŠ E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015044 Telef. služby pevnej siete Slovak Telecom
41.66 €
0002015043 LED žiarovky SANDOLUX, s.r.o.
159.96 €
0002015042 vývoz skla Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015041 mobilné služby ORANGE SLOVENSKO a.s
25.01 €
0002015040 Plyn innogy Slovensko s.r.o
467.00 €
0002015039 mobilný internet Slov. telekom.
11.72 €
0002015038 prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie Február 2015 AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015037 Faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR EUROFORMA s.r.o.
301.80 €
0002015036 Mlieko Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015035 Reprezentačné COOP Jednota Nitra
39.28 €
0002015034 Potraviny pre MŠ COOP Jednota Nitra
117.38 €
0002015033 Zabezpečenie separovaného zberu Združ. obcí Zemplín
111.02 €
0002015032 Vývoz plastov Združ. obcí Zemplín
37.02 €
0002015031 Nerezový pás na opravu vodovodu KOVO MIX
668.70 €
0002015030 Mlieko pre MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
2.40 €
0002015029 Faktúra za spracovanie diela "Územný plán obce Brehov - čistopis" URBAN TRADE
332.00 €
0002015028 Vypracovanie rozpočtu MŠ Anna Oláhová
80.00 €
0002015027 Uloženie odpadu Združ. obcí Zemplín
119.52 €
0002015026 Nedoplatok služieb - rozhlas a televízia RTVS, s.r.o.
56.83 €
0002015025 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €
0002015024 Údržba a servis kopírky IKARO s.r.o.
288.00 €
0002015023 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
2269.00 €
0002015022 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
242.00 €
0002015021 Telefónne služby ORANGE SLOVENSKO a.s
26.33 €
0002015020 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
399.00 €
0002015019 Internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
0.03 €
0002015018 Telefónne služby Slovak Telecom
41.68 €
0002015017 Poradenské služby Lungo Mare, s.r.o.
50.00 €
0002015016 Prevádzka verejného vodovodu AQUASPIŠ, s.r.o.
156.00 €
0002015015 Mäsové výrobky Cimbaľák, s.r.o.
36.78 €
0002015014 Potraviny pre MŠ COOP Jednota Nitra
164.17 €
0002015013 Hygienické potreby COOP Jednota Nitra
37.85 €
0002015012 Mlieko pre MŠ Tatranská mliekáreň, a.s.
9.42 €
0002015011 Strávne lístky DOXX-Strav.lístkysro
1610.38 €
0002015010 Mobilné služby Slovak Telecom
21.71 €
0002015009 Faktúra za obstarávateľskú činnosť Ing. Martin Hudec - ARCHIGRAPH studio
920.00 €
0002015008 Faktúra za autorskú odmenu SOZA
14.28 €
0002015007 Uloženie odpadu Združ. obcí Zemplín
133.33 €
0002015006 LED žiarovky SANDOLUX, s.r.o.
63.98 €
0002015006 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-1541.82 €
0002015005 Auditorské práce Ing. Kobzoš Peter
250.00 €
0002015005 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
-73.52 €
0002015004 Doména, webhosting a záloha webstránky Webex
144.00 €
0002015003 Mlieko Tatranská mliekáreň, a.s.
4.80 €
0002015003 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o
-4615.68 €
0002015002 Vyúčtovanie trov za poskytovanie právnej pomoci JUDr. Mária Sotolářová
592.97 €
0002015001 Poplatok za internet E-MAX INTERNET & IT,s.r.o.
10.38 €