Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Verejné vyhlášky a preventívne opatrenia - koronavírus COVID-19

OPATRENIE OLP/3881/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-05-07-121812-opatrenie_zastupitelstva_a_pohreby.pdf

OPATRENIE OLP/3461/2020 - otvorenie prevádzok režimového opatrenia http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf

OPATRENIE OLP/3335/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-22-081848-Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

Postup pri podávani žiadosti PHN, NV a SSD mimoriadna situácia http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-22-082002-Postup_pri_podavani_ziadosti_PHN_NV_a_SSD_mimoriadna_situacia.pdf

Usmernenie hlavného hygienika SR http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-22-082121-Usmernenie_hlavn__ho_hygienika_SR_v_s__vislosti_s_ochoren__m_COVID-19_sp__soben__m_koronav__rusom_SARS-CoV-2_siedma_aktualiz__cia.pdf

UV-7950/2020http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-20-081807-233_2020.pdf

OPATRENIE OLP/3172/2020http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-20-081710-final_opatrenie_statna_karantena_16_4_2020.pdf

OPATRENIE OLP/3012/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-04-06-094201-Opatrenie_statna_karantena_04042020.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Organizovanie pohrebných/spoločenských obradov Vám dávam do pozornosti nasledovné:

- tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch;

- obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t.j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb);

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

- zároveň je potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napr. prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 m, dodržiavať respiračnú etiku (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.;

- ďalej je potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly, obradné siene a pod.) pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby, resp. aspoň 1x denne).

S pozdravom

PhDr. Ivan Petrovič
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove
Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 odporúčaní pri COVID 19 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-100352-10_odpor____an___ke___ste_doma_COVID-19.pdf

Pomoc sebe a druhým http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-100006-Pomoc_sebe_a_druh__m_COVID-19.pdf

Osoby s vyšším rizikom ochorenia http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095930-Osoby_s_vy______m_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf

Čo robiť, ak ste chorý : http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095818-__o_robi____ak_ste_chor___COVID-19.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP 2755/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-123016-Opatrenie_UVZSR___._OLP27552020.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP/2733/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-122943-Opatrenie_UVZSR___._OLP27332020.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP/2732/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-122914-Opatrenie_UVZSR___._OLP27322020.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP/2731/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-24-104227-Opatrenie_UVZSR____._OLP27312020.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP/2640/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095857-Opatrenie___VZ_SR___._OLP26402020.pdf

OPATRENIE Číslo : OLP/2576/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-16-083433-Opatrenie___VZ_SR___._OLP25762020.pdf

OPATRENIE Číslo: OLP/2567/2020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-16-083308-Verejn___vyhl____ka___._OLP25672020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPATRENIE  č. 3/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, by sme chceli čo najviac pomôcť občanom, ktorí sú novým koronavírusom najviac ohrození.
Chceme pomôcť osamelým občanom, seniorom, ZŤP občanom a aj rodinám a ľudom, ktorí sú povinní byť v 14-dňovej karanténe. Obec bezplatne pomôže s nákupom potravín, drogérie a liekov (Občan si zaplatí len samotný nákup.)

V prípade záujmu o poskytnutie služby, nás telefonicky kontaktujte na čísle 056/6795239 v pracovné dni (PONDELOK-PIATOK) do 13:00 hod. O spôsobe dodania nákupu, aby nedošlo k fyzickému kontaktu sa dohodnete telefonicky.

Ešte raz chceme pripomenúť, aby dotknutí občania, ktorí sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavali povinnú karanténu a nevystavovali ostatných obyvateľov zbytočnému ohrozeniu.
Je mimoriadne dôležité aby ani členovia takejto domácnosti, nechodili na verejnosť, tzn. nenavštevovali miestne potraviny ani obecný úrad, samozrejme ani akékoľvek iné inštitúcie v iných mestách a obciach a nenavštevovali iné domácnosti.

V Brehove: 14.03.2020                                                               Marek Balog, starosta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPATRENIE  č. 2/2020

Týmto informujem deti, rodičov a obyvateľov obce , že pri zohľadnení rozhodnutí Ústredného krízového štábu  sa v Brehove budú vykonávať tieto opatrenia:

- Materská škola bude  zatvorená od 13. marca do 29. marca !!!

- Zavedenie kratšej doby prijímania stránok od pondelka 16. marca do 29. marca na obecnom  úrade nasledovne:

Pondelok:   8:00 - 11:00

Streda:        8:00 - 11:00

Piatok:        8:00 - 11:00

Ďalšie ustanovenia, ktoré sa nás týkajú, sa oznámia, keď sa na ne upozorní.

Žiadam obyvateľov, aby rešpektovali centrálne a miestne bezpečnostné opatrenia na ochranu seba a svojich rodín!

V Brehove: 13.03.2020                                                               Marek Balog, starosta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPATRENIE  č. 1/2020

Na základe odporúčaní a opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pred možným šírením koronavírusu obec Brehov prijíma od pondelka 09.03.2020 až do odvolania nasledujúce opatrenia: 

1. Dezinfekcia administratívnych priestorov.

2. Obecné auto nebude k dispozícii na prepravu pre občanov obce, v nevyhnutných prípadoch je potrebné volať sanitku.

3. Doporučujeme pre usporiadateľov obmedziť hromadné podujatia v obci.

4. Z dôvodu ochrany našich zamestnancov vyzývame obyvateľov obce, aby vybavovanie úradných záležitostí obmedzili len na najnutnejšie úkony.  Platby do pokladne môžete po celý rok realizovať aj prevodom z účtu.

 Chceme zdôrazniť, že v rámci preventívnych opatrení vynakladáme maximálne úsilie minimalizovať riziko šírenia nákazy. Napriek týmto krokom chceme vyzvať všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a takisto nutnosť zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Súčasne apelujeme na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

V Brehove: 09.03.2020                                                               Marek Balog, starosta

Zoznam aktualít