Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | COVID-19

OPATRENIE ÚVZ č. OLP 27322020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-122914-Opatrenie_UVZSR___._OLP27322020.pdf

OPATRENIE ÚVZ č.OLP 27332020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-122943-Opatrenie_UVZSR___._OLP27332020.pdf

OPATRENIE ÚVZ č.OLP 27752020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-25-123016-Opatrenie_UVZSR___._OLP27552020.pdf

OPATRENIE ÚVZ SR č.OLP 27312020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-24-104227-Opatrenie_UVZSR____._OLP27312020.pdf

ČO robiť ak ste chorý COVID - http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095818-__o_robi____ak_ste_chor___COVID-19.pdf

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID -19 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095930-Osoby_s_vy______m_rizikom_ochorenia_COVID-19.pdf

Pomoc sebe a druhým COVID -19 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-100006-Pomoc_sebe_a_druh__m_COVID-19.pdf

10 odporúčaní pri COVID-19 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-100352-10_odpor____an___ke___ste_doma_COVID-19.pdf

OPATRENIE ÚVZ SR č. OLP 26402020 http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-19-095857-Opatrenie___VZ_SR___._OLP26402020.pdf

VEREJNÁ VYHLÁŠKA č.OLP25672020   http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-16-083308-Verejn___vyhl____ka___._OLP25672020.pdf

OPATRENIE ÚVZ SR č.OLP 25672020  http://www.obecbrehov.sk/files/2020-03-16-083433-Opatrenie___VZ_SR___._OLP25762020.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPATRENIE č. 3/2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, by sme chceli čo najviac pomôcť občanom, ktorí sú novým koronavírusom najviac ohrození.
Chceme pomôcť osamelým občanom, seniorom, ZŤP občanom a aj rodinám a ľudom, ktorí sú povinní byť v 14-dňovej karanténe. Obec bezplatne pomôže s nákupom potravín, drogérie a liekov (Občan si zaplatí len samotný nákup.)

V prípade záujmu o poskytnutie služby, nás telefonicky kontaktujte na čísle 056/6795239 v pracovné dni (PONDELOK-PIATOK) do 13:00 hod. O spôsobe dodania nákupu, aby nedošlo k fyzickému kontaktu sa dohodnete telefonicky.


Ešte raz chceme pripomenúť, aby dotknutí občania, ktorí sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavali povinnú karanténu a nevystavovali ostatných obyvateľov zbytočnému ohrozeniu.
Je mimoriadne dôležité aby ani členovia takejto domácnosti, nechodili na verejnosť, tzn. nenavštevovali miestne potraviny ani obecný úrad, samozrejme ani akékoľvek iné inštitúcie v iných mestách a obciach a nenavštevovali iné domácnosti.


V Brehove: 14.03.2020 Marek Balog, starosta

Na základe odporúčaní a opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pred možným šírením koronavírusu obec Brehov prijíma od pondelka 09.03.2020 až do odvolania nasledujúce opatrenia: 

1. Dezinfekcia administratívnych priestorov.

2. Obecné auto nebude k dispozícii na prepravu pre občanov obce, v nevyhnutných prípadoch je potrebné volať sanitku.

3. Doporučujeme pre usporiadateľov obmedziť hromadné podujatia v obci.

4. Z dôvodu ochrany našich zamestnancov vyzývame obyvateľov obce, aby vybavovanie úradných záležitostí obmedzili len na najnutnejšie úkony.  Platby do pokladne môžete po celý rok realizovať aj prevodom z účtu.

Chceme zdôrazniť, že v rámci preventívnych opatrení vynakladáme maximálne úsilie minimalizovať riziko šírenia nákazy. Napriek týmto krokom chceme vyzvať všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a takisto nutnosť zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Súčasne apelujeme na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

A regionális közegészségügyi  hatóság ajánlásainak és intézkedéseinek alapján a koronavírus lehetséges elterjedése előtt Imreg  önkormányzata a következő intézkedéseket hozza  2020. március 9., től egészen  a további értesítésig:

1. Igazgatási helyiségek fertőtlenítése.

2. A falusi személyautó  nem lesz elérhető a polgárainak szállításához, vészhelyzet esetén mentőt kell hívni.

3. Javasoljuk a szervezők számára, hogy korlátozzák a faluban zajló tömeges rendezvényeket.

4. Munkatársaink védelme érdekében arra buzdítjuk az önkormányzati lakosokat, hogy a hivatalos ügyek kezelését a legszükségesebb feladatokra korlátozzák. Az év folyamán banki átutalással is lehet az adókat és az illetéket fizetni.

 Hangsúlyozni szeretnénk, hogy óvintézkedésként mindent megteszünk a betegség terjedésének kockázatának minimalizálása érdekében. E lépések ellenére szeretnénk ösztönözni az összes lakosságott, hogy fontolják meg az utazás szükségességét, valamint az összegyűjtés iránti igényt olyan helyeken, ahol fokozódik az emberek koncentrációja. Ugyanakkor felszólítunk a kézhigiénia fokozására és a Regionális Közegészségügyi Hatóság egyéb utasítása betartására.

Usmernenie Ministerstva vnútra SR - uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového vírusu COVID-19:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf

Zoznam aktualít