Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods.4 zákona č.508/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisovnň verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods.4 zákona č.508/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisovnň verejnou vyhláškou :

http://www.obecbrehov.sk/files/2019-06-17-085942-Ozn__menie.pdf

Zoznam aktualít