Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.ZŠ CEJKOV

Riaditeľ Základnej školy, Školská 333/2, Cejkov oznamuje rodičom a zákonným zástupcom nových žiakov, ktorí budú plniť povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 na našej škole, že zápis na uvedený školský rok sa uskutoční nasledovným spôsobom.

https://zscejkov.edupage.org/news/#275

Zoznam aktualít