Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Podanie kandidátnej listiny a kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kandidátnu listinu pre voľby do samosprávy obcí môže podať politická strana, ktorá je  registrovaná podľa osobitného predpisu a nezávislý kandidát najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 11. septembra 2018, zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Ing. Zuzana Lukáčová, Obecný úrad - Brehov, Hlavná 1/57 076 05 Brehov,   tel.: 056/6795239, mobil: 0918/935 498 , e-mail: obecbrehov@trenet.sk

Úradné hodiny zapisovateľa: Pondelok: 7:30 hod.  - 15:30 hod.

                                                     Utorok:     7:30 hod. – 15:30 hod.

                                                     Streda:      7:30 hod. – 17:00 hod.

                                                     Štvrtok:     7:30 hod. – 15:30 hod.

                                                     Piatok:       7:30 hod. – 14:00 hod.

Obedňajšia prestávka:11:30 hod. – 12:00 hod.

Úradné hodiny v posledný deň lehoty na podávanie  kandidátnych  listín: utorok  11.09.2018  od  7:30 hod. - 24:00 hod.

Kandidátne listiny môže podať politická strana alebo koalícia politických strán v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca. Nezávislý kandidát podáva listinu v listinnej forme osobne.

Zoznam aktualít