Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 23.03.2018

Starosta   obce   Brehov   v zmysle   ust.  §  13   ods.   4, písm.a)   zákona č.   369/1990  Zb.  o   obecnom   zriadení v   znení   neskorších  predpisov zvoláva riadne   zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Brehov.
Pozvánku  s programom nájdete v priloženom súbore.

http://www.obecbrehov.sk/files/2018-03-19-135722-pozv__nka.pdf

Zoznam aktualít