Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 21.12.2017

Starosta   obce   Brehov   v zmysle   ust.  §  13   ods.   4, písm.a)   zákona č.   369/1990  Zb.  o   obecnom   zriadení v   znení   neskorších  predpisov zvoláva riadne   zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21. decembra 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Brehov.
Pozvánku  s programom nájdete v priloženom súbore.

http://www.obecbrehov.sk/files/2017-12-19-081651-Pozv__nka.pdf

Zoznam aktualít