Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | POZVÁNKA NA USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ

Zástupca starostu    obce   Brehov   v zmysle   ust.  §  13   ods.   4   zákona č.   369/1990  Zb.  o   obecnom   zriadení v   znení   neskorších  predpisov zvoláva ustanovujúce   zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. novembra 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Brehov.
Pozvánku  s programom nájdete v priloženom súbore.

Súbor na stiahnutie:  http://www.obecbrehov.sk/files/2017-11-08-164852-Pozv__mka.pdf

Zoznam aktualít