Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | "Hodnotenie zdravotného rizika obyvateľov obce Brehov vo vzťahu k expozícii arzénu prírodného geologického pôvodu".

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti so štúdiou "Hodnotenie zdravotného rizika obyvateľov obce Brehov vo vzťahu k expozícii arzénu prírodného geologického pôvodu". V súčasnosti sa v obci realizuje dotazníkový zber údajov. Z dôvodu získania, čo najpresnejších údajov si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie v kultúrnom dome v obci Brehov  dňa 10.02.2017 (v piatok), kde od 14,00 hod. do 17,00 hod. bude možné vyplniť anonymný dotazník pre účely realizácie štúdie.

Organizátorom tohto stretnutia je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.

Veríme vo Vašu hojnú účasť.

Regionálna hygienička MUDr. Terézia Konevičová, MPH

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Zoznam aktualít