Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

http://www.obecbrehov.sk/files/2021-09-13-144739-Ozn__menie_o_vypracovan____strategick__ho_dokumentu.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-obce-brehov

Vyvesené dňa : 13.09.2021

Zvesené dňa: 30.09.2021

Zoznam aktualít