Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | VEREJNÁ VYHLÁŠKA - CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE MEDZIBODROŽIE

Obec Brehov v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o Návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2021 - 2050

Oznámenie a návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2021 - 2050 je zverejnený na linku:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=65&sekcia=uradna-tabula#popis

Zverejnené: 09.06.2021

Verejná vyhláška:

http://www.obecbrehov.sk/files/2021-06-09-134825-2021-06-08-093011-verejn___vyhl____ka.pdf

Oznámenie:

http://www.obecbrehov.sk/files/2021-06-09-134918-2021-06-08-093059-Ozn__menie_o_prerokovan___n__vrhu_PS_o_CHV___Medzibodro__ie.pdf

Zoznam aktualít