Užitočné
informácie
Pondelok 7:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Streda 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:30 nestránkové hodiny
Piatok 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00

Aktuality | Zápis detí na školský rok 2021/2022

Materská škola Brehov, Rozmarínová 125, 076 05 Brehov

Zápis detí na školský rok 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy oznamuje , že zápis detí na školský rok 2021/2022 sa bude konať od 12.05.2021 do 21.05.2021 v budove MŠ. Žiadosti na prijatie si môžete vyzdvihnúť bez osobnej prítomnosti detí v pracovných dňoch,

v čase : od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Zásady prijímania :

  • Dieťa päťročné, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
  • Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Do MŠ sa prijímajú detí od 3rokov, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblastí hygienických návykov a sebaobsluhy.
  • Dieťa je potrebné  dať zapísať do MŠ aj v tom prípade, ak nastúpi  iba od Januára 2022.

   (Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.8.2021 je predprimarne vzdelávanie  povinné)

Informácie : tel.č. MŠ 056 6795232

email: msbrehov@trenet.sk

Zoznam aktualít